Mil boyları standart zincir genişliğinden daha uzun olarak üretilerek paketleme sektörü, ambalaj sektörleri ve buna benzer sektörlerde paralel zincir sistemi olarak ürünün iletimini saglayan zincirlerdir.