Kazıyıcı (skraper) Zincirler

Taşınacak yükün süpürme yöntemi ile uzun mesafelerce taşınması amacıyla kömür ve madencilik sektöründe, tahıl silolalarında, kum ocaklarında,
yem sanayii gibi çeşitli alanlarda kullanılan zincirlerdir.